آرشیو آذر ماه 1401

معرفي فيلم و سريال و موزيك

خريد اكانت moz پرو

۰ بازديد

آشنايي با ابزار mozMoz ابزارهاي رايگاني مانند Open Site Explorer و Keyword Explorer دارد كه به صورت محدود در نسخه رايگان مي‌توانيد از آنها استفاده كنيد. براي استفاده بدون محدوديت ميتوانيد اكانت شخصي خود را از وب سايت اكانت فا تهيه كنيد، اكانت فا با ارزان ترين  قيمت خريد اكانت ماز را ارائه مي‌دهد.
بسياري از امكانات Moz Pro (مانند ابزارهاي مديريت كمپين و ابزارهاي پژوهشي مانند Rank Tracker, Crawl Test, On-Page Grader و غيره) بدون داشتن اشتراك ماهيانه در دسترس نيستند. 
شاخص بك لينك هاي مضريكي از شاخص هاي اصلي براي بررسي بك لينك ها است و عدد آن نمايانگر ميزان لينك هاي بي كيفيت و مضر يك وبسايت مي باشد. ميزان اين شاخص به صورت درصدي بيان مي شود و عدد صفر به معني ميزان خيلي كم لينك هاي بي كيفيت است. مشخص است كه هر چه ميزان اين عدد پايين تر باشد، نمايانگر كيفيت بالاي لينك هاي وبسايت خواهد بود. اين شاخص را مي توانيد براي تمامي لينك هاي وبسايت چك كرده و لينكي كه در آن Spam score بالا بوده را شناسايي كرده و نسبت به حذف آن اقدام نماييد.